O společnosti

STACAD s.r.o. O společnosti


Firma STACAD s.r.o. vznikla v roce 1992 s úzkou vazbou na českou pobočku společnosti Schwing – Stetter. Naší hlavní náplní byly statické výpočty, pro­jekty a výrobní dokumentace nosných konstrukcí beto­náren, vícekomorových zásobníků kameniva a cemen­tových sil.

Prakticky od roku 1990 byly skoro všechny věžové betonárny firmy Stetter postavené v Německu, Rakousku, na Slovensku a v ČR počítány a z části kresleny naší kanceláří.

Postupně naše specializované služby začaly využí­vat i společnosti MERKO a ELBA, kterým jsme rovněž projektovali množství věžových, horizontálních a mo­bilních betonáren.

 

Jsme specialisté na statické výpočty a projekty ocelových konstrukcí a skořepin

 


Společnost STACAD s.r.o. se úzce specializuje na statické výpočty a projekty ocelových konstrukcí. Souběžně vyvíjíme vlastní statický software, který si operativně přizpůsobujeme našim podmínkám a jsme tak schopni pokrývat i náročné pevnostní výpočty prostorových konstrukcí. Jsme tedy zcela nezávislí na komerčních balících a v grafické prezentaci výstupů je daleko převyšujeme.

 

Vyvíjíme vlastní statický software

Vyvíjíme vlastní grafické pre- a postprocesory pro výpočty prostorových konstrukcí metodou konečných prvků v prostředí CAD. Úzce spolupracujeme s tvůrci výpočtového MKP jádra společností FEM Consulting v Brně. Od roku 2001 máme pokrytu statiku autorizací a dá se říci, že od té doby se naše činnost ještě více zintensivnila a nyní převažují výpočty průmyslových hal a projekty ocelových konstrukcí obytných a průmyslových budov.


Dále jsme také hrdí na spolupráci při vývoji unikátního simulátoru volného pádu SKYDIVE Arena Praha, ke které jsme přispěli především náročnými statickými výpočty aerodynamických proudovodů a jejich uchycení k nosné ocelové konstrukci, kterou jsme taktéž staticky navrhovali. Na tuto spolupráci jsme navázali i při řešení statických výpočtů dalších bezmála osmi simulátorů rozmístěných po celé Evropě.

Škála inženýrských služeb

  1. Statické výpočty ocelových konstrukcí
  2. Statické výpočty skořepinových konstrukcí
  3. Projektová dokumentace
  4. Kompletní výrobní dokumentace
  5. Požární posudky ocelových konstrukcí
  6. Požární posudky tenkostěnných profilů
  7. Vývoj vlastního software
  8. Vizualizace