Nová výrobní hala PKD, s.r.o. v Dačicích

STACAD s.r.o. Reference Ocelové haly Nová výrobní hala PKD, s.r.o. v Dačicích


Nová hala firmy PKD, s.r.o.


nova_hala_PKD4
Nová výrobní hala vý­znamného výrobce ocelových konstrukcí se sousta­vou mostových jeřábů, otočných jeřábů na trubko­vých sloupech, které zároveň slouží jako nádrže na vodu. V hale jsou různé patrové vestavky, střecha je výškově uskočena a v mnoha místech se prováděly průvlaky, překonávající velká rozpětí kvůli dopravě materiálu. Navíc vyvstala nutnost zakomponovat do konstrukce stávající zděný objekt, na který se ně­které sloupy haly kotví.