Objekty suchého odběru popelovin, Elektrárna Dalkia CZ, Ostrava-Třebovice

STACAD s.r.o. Reference Sila a zásobníky Objekty suchého odběru popelovin, Elektrárna Dalkia CZ, Ostrava-Třebovice


  • Investor: Dalkia Industry CZ
  • Rok: 2009

Náhled tří nezávisle řešených konstrukcí: Sila na popílek, spodní nosná konstrukce a potrubní vedení.


spodek_1

Spodní ocelová konstrukce

Objekt s přístupovým schodištěm pro vynesení tří sil. Obsahuje vnitřní technologické plošiny, průjezdem pro nákladní automobily a výdej popílku. V současné době rozšířeno na celkem pět sil.


silo_3

Sila na popílek

Statický výpočet základního sila s boční plošinou a vystrojením střechy.


vedeni_2

Potrubní vedení

Soustava sloupů a zavěšených mostových podpěr pro vynesení potrubního vedení s médii do zásobníků.